My friend


(Wrote in 10/5/2011)

Last weekend, My friend and I used about 2 hours of Saturday for taking afternoon exercise and 2 hours of Sunday for having breakfast. Of course, all are just for relaxing :d coz they were flashed suddenly through her mind. I was very eager to accept her invitation :x She is also my neighbour, so it is always very easy for us to meet when we have something needs to be shared or relaxed.
                                                                                                                       
On Saturday afternoon, we intended to run around a park in Định Công. When we were being on the way to go there, she wanted to change the place for exercise from Dinh Cong to Indira Park opposite National Cinema. However, she felt very hungry, so I took her to find barbecued meat, our favourite food :d. We usually eat it before or after the exercise. Unfortunately, we couldn’t find it. But no problem coz our alternative was “trứng ngải cứu”. Then, we had an interesting idea that doing exercise in Sword Lake:d Interestingly, the first thing we did when we arrived the lake was to look for “ốc quế” Trang Tien ice cream, very famous speciality of Ha Noi. It was very difficult to get “ốc quế” due to a very very long standing line. Unluckily, when the next is me, “ốc quế” was all gone :(( However, we were very flexible to eat another kind of ice cream. It was very good in hot summer days! An enjoyable feeling happened when we changed the place for exercise coz it was very crowded around Sword Lake :) On my motorbike, we went to West Lake. Finally, we officially did exercise here for about total 15 minutes :)) We could not run anymore because of very full stomach :d We enjoyed the sunset for a minute coz it was very late. We also confided in each other about our life stories. We decided to go home when it became dark and mosquitoes made an attack on us :d It could be said that this exercise was Hanoi Tour on Saturday afternoon :))
                                                                                                         
On Sunday morning, we planned to have a breakfast at 8:00 o’clock. But we slept in bed late :d I picked her up at about 9:15. It was very very sunny and hot, so she sweated very much on my motorbike :p “Phở bò” near Imperial Colleage on Tôn Đức Thắng street was the food we chosen for our breakfast. A funny thing related to fresh chilli happened. It made us giggle ;)) We told our stories to each other, for example, my girls and her boys :d The next activity was to find coffee shop near Xã Đàn Lake to eat yoghurt-soaked fruits. Simply like that, we spent Sunday morning together softly and quietly.                                                                                                                                                                  

Finally, I only want to say that she is MY IDOL because I like your style. Her photos are always very beautiful, lovely and attractive for me. On my facebook, I haver just created an album including her photos which I collected from her fb and Mr. Thắng’s fb and taken by me.

0 nhận xét:

Quản lý bệnh viện


Qua các dự án phát triển hệ thống y tế nói chung và bệnh viện nói riêng, Mr. Long đã có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động quản lý bệnh viện như lập kế hoạch phát triển chiến lược, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế, chất thải bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn...

(1) Xây dựng đề án phát triển Bệnh viện: Đề án Phát triển Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn 2030...

(2) Triển khai các hoạt động chuẩn hóa y tế như xây dựng các phác đồ điều trị cho bệnh viện: Cệnh viện tỉnh Bình Phước, Sơn La, Lào Cai, Hưng Yên và Bệnh viện Nhi Hải Phòng

(3) Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế cho các dự án phát triển bệnh viện tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Tái thiết Đức, Chính phủ Phần Lan, Chính phủ Áo, The Atlantic Philanthropies... và các nguồn ngân sách nhà nước (Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế và các bệnh viện...)

(4) Đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch quản lý chất thải và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện trong các dự án phát triển bệnh viện do Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ

(5) Tham gia tổ chức các Diễn đàn Bệnh viện: Diễn đàn bệnh viện II của Dự án Nâng cấp bệnh viện tỉnh (Ngân hàng tái thiết Đức)...

0 nhận xét:

Quản lý dự án


Mr. Long đã tham gia nhiều các hoạt động quản lý dự án từ chuẩn bị, xây dựng, lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá dự án. y tế tài trợ bởi các nhà tài trợ trong nước và quốc tế.(1) Xây dựng các nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả hay các nghiên cứu chuẩn bị thành lập dự án:

Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Trung ương, tài trợ bởi tổ chức Atlantic Philanthropies (Hoa Kỳ)
- Mục tiêu dự án: “Hỗ trợ Bệnh viện Nhi Trung ương trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo hiện đại và cung cấp các dịch vụ y tế chuyên khoa nhi của tuyến cuối cùng chất lượng cao“
Thành phần dự án: (i) Mua sắm trang thiết bị y tế cho các khoa ưu tiên và (2) Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ bệnh viện
- Nhiệm vụ: Xây dựng văn kiện dự án theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tài trợ bởi World Bank. (Xây dựng kế hoạch đầu tư tổng thể cho các cơ sở y tế
- Mục tiêu dự án: “cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng của người dân trong khu vực, đặc biệt là người nghèo“
- Thành phần dự án: (i) Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân dễ bị tổn thương do điều kiện khó khăn về kinh tế, (ii) Củng cố các dịch vụ y tế tuyến huyện, (iii) Cải thiện chất lượng và số lượng nhân lực cho ngành y tế, (iv) Quản lý, theo dõi và đánh giá dự án
- Nhiệm vụ: Hỗ trợ chuyên gia quốc tế xây dựng Báo cáo Kế hoạch đầu tư tổng thể 


Tăng cường hệ thống y tế tỉnh - Chuẩn bị dự án: Nghiên cứu khả thi cho các tỉnh Nghệ An và Thái Bình, tài trợ bởi Chính phủ Đức
- Mục tiêu dự án: “Cải thiện khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là người nghèo và nhóm dân số cần được quan tâm đối với các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng được phân tuyến của hệ thống y tế tỉnh
- Thành phần dự án: (i) Lập kế hoạch và quản lý hệ thống y tế, (ii) Chất lượng của các dịch vụ y tế dự phòng ưu tiên, (iii) Chất lượng của các dịch vụ khám chữa bệnh ưu tiên, (iv) Hỗ trợ “Củng Cố Hệ Thống Y Tế” ở cấp quốc gia, (v) Nâng cấp cơ sở hạ tầng của các cơ sở y tế, (vi) Cải thiện khả năng quản lý rác thải y tế và các dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị
- Nhiệm vụ: Cùng với chuyên gia quốc tế xây dựng báo cáo khả thi 


Tăng cường hệ thống y tế tỉnh (Chương trình hợp tác tài chính và kỹ thuật) Khảo sát các cơ sở y tế ở 3 tỉnh dự án (Yên Bái, Thanh Hóa và Phú Yên), tài trợ bởi Chính phủ Đức
- Mục tiêu dự án: “cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo với các dịch vụ khám chữa bệnh và dự phòng tại các tỉnh được lựa chọn”
- Thành phần dự án: (i) Lập kế hoạch và quản lý hệ thống y tế,(ii) Chất lượng của các dịch vụ y tế dự phòng ưu tiên, (iii) Chất lượng của các dịch vụ khám chữa bệnh ưu tiên, (iv) Nâng cấp cơ sở hạ tầng của các cơ sở y tế, (v) Cải thiện khả năng quản lý rác thải y tế và các dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị
- Nhiệm vụ: Cùng với chuyên gia quốc tế xây dựng báo cáo kháo sát các cơ sở y tế


Dự án Tăng cường Hệ thống Y tế tỉnh Thanh Hóa, sử dụng ngân sách ODA của Chính phủ Đức (Chu kỳ V)
- Mục tiêu dự án: “Cải thiện khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là người nghèo và nhóm dân số cần được quan tâm đối với các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng được phân tuyến cho hệ thống y tế tỉnh“
- Thành phần dự án: (i) Lập kế hoạch và quản lý hệ thống y tế, (ii) Chất lượng của các dịch vụ y tế dự phòng ưu tiên, (iii) Chất lượng của các dịch vụ khám chữa bệnh ưu tiên, (iv) Nâng cấp cơ sở hạ tầng của các cơ sở y tế và (v) Cải thiện khả năng quản lý rác thải y tế và các dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị
- Nhiệm vụ: Xây dựng đề cương chi tiết dự án đầu tư sử dụng vốn ODA (Tiếng anh và Tiếng Việt) cho Sở Y tế Thanh Hóa. Đề cương này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng để đàm phán với nhà tài trợ.


Nghiên cứu khả thi dự án hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), tài trợ bởi Chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan tại Việt Nam
- Mục tiêu dự án: “Góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho tỉnh Hà Nam"
- Thành phần dự án: (i) xây dựng, (ii) cung cấp trang thiết bị và (iii) đào tạo. Ngân sách cho Thành phần 1 và 3 là vốn đối ứng, Thành phần 2 sẽ được Chính phủ Phần Lan hỗ trợ.
- Nhiệm vụ:  Cùng chuyên gia quốc tế xây dựng Báo cáo Kế hoạch đầu tư tổng thể 


Dự án Lò đốt chất thải rắn y tế tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tài trợ bởi ngân sách tỉnh
- Mục tiêu dự án: Tăng cường quản lý chất thải rắn y tế tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đảm bảo đạt các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của quốc gia nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và cảnh quan tại các cơ sở y tế trong thành phố
- Các thành phần dự án: (i) Xây dựng trung tâm xử lý chất thải rắn y tế tập trung và (ii) Mua sắm thiết bị xử lý và các thiết bị/phương tiện hỗ trợ 
- Nhiệm vụ: Viết báo cáo lập dự án


Dự án đầu tư trang thiết bị y tế Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tài trợ bởi Ngân sách Thành phố Hà Nội
- Mục tiêu chung của dự án: “ Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ và tiên tiến cho Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh tren địa bàn Thành phố và các khu vực lân cận giúp nâng cao chất lượng dân số“
- Thành phần của dự án: (i) Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh và (ii) Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ bệnh viện 
- Nhiệm vụ: Xây dựng thuyết minh về đề nghị chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch c huẩn bị đầu tư và lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án.


Đề án Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện công lập Hà Nội, giai đoạn 2011 – 2015, tài trợ bởi Ngân sách Thành phố Hà Nội và Xã hội hóa 
- Mục tiêu dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại và đồng bộ cho các bệnh viện công của Thành phố Hà Nội nhằm cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Thành phố Hà Nội“ 
- Thành phần dự án: (i) Mua sắm trang thiết bị  tế  và (ii) Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ bệnh viện 
- Nhiệm vụ: Tham gia viết Đề án cho Sở Y tế Hà Nội.


Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, tài trợ bởi Ngân sách nhà nước
- Mục tiêu chung: “Hiện đại hóa trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhằm tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho người dân tại Hà Nội và các khu vực lân cận“ 
- Nhiệm vụ: Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án


Đề án Tăng cường năng lực chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố đến năm 2015
- Mục tiêu Đề án: “Nâng cao năng lực của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tuyến tỉnh nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về VSATTP từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo đủ năng lực quản lý và điều hành các hoạt động vì chất lượng VSATTP, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực“
Thành phần dự án: (i) Xây dựng cơ sở hạ tầng, (ii) Cung cấp các trang thiết bị thiết yếu, (iii) Nâng cao năng lực chuyên môn 
- Nhiệm vụ: Xây dựng Đề án cho Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm(2)  Theo dõi các hoạt động của dự án:

Dự án VIE/025 - Tăng cường dây chuyền lạnh cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tài trợ bởi Lux-Development
- Mục tiêu chung của dự án: ”tăng cường thiết bị dây chuyền lạnh và hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Mục đích của nhiệm vụ bảo dưỡng là hỗ trợ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương/Tiêm chủng mở rộng trong công tác xây dựng và thực hiện trên cả nước kế hoạch bảo dưỡng thiết bị trong giai đoạn 36 tháng đối với tuyến xã và 30 tháng đối với tuyến huyện và tỉnh 
- Thiết bị dây chuyền lạnh được cung cấp: Dự án VIE/025 đã cung cấp 990 tủ TCW3000, 46 tủ TFW 800 của hãng Dometic vào năm 2008.  Dự án VIE/018 đã cung cấp  4008 tủ RCW 50 EG của hãng Domestic vào năm 2003-4.
- Nhiệm vụ: (i) Quản lý hai loại hình bảo dưỡng trên toàn quốc: Bảo dưỡng dự phòng tại nơi lắp đặt thiết bị, Bảo dưỡng sửa chữa khi có yêu cầu qua điện thoại trên 63 tỉnh thành của Việt Nam và (ii) Xây dựng các báo cáo cáo quý của hoạt động bảo dưỡng, (iii) Theo dõi và giám sát các hoạt động đào tạo của các khóa đào tạo về sử dụng và bảo dưỡng hệ thống dây chuyền lạnh ở tuyến tỉnh và khu vực


Dự án VIE/024Tăng cường Quản lý Dây chuyền lạnh bảo quản máu quốc gia Việt Nam”,  tài trợ bởi Lux-Development
- Nhiệm vụ: Theo dõi và giám sát các hoạt động đào tạo về quản lý dây chuyền lạnh bảo quản máu: (i) Xây dựng tài liệu của khóa học (hướng dẫn cho người sử dụng, điều tra đánh giá nhu cầu, điều tra cơ bản và các mô đun giảng dạy), (ii) Tổ chức các khóa học 


Dự án Hỗ trợ Y tế tỉnh Hưng Yên (VIE/017), tài trợ bởi Lux-Development
- Mục tiêu dự án: “Tăng cường cung cấp dịch vụ y tế tại tỉnh Hưng Yên“ 
- Thành phần dự án: (i) Tăng cường năng lực quản lý và lập kế hoạch tại Sở Y tế Hưng Yên, (ii) Cải thiện chất lượng các dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, (iii) Nâng cấp cơ sở hạ tầng và công nghệ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên 
- Nhiệm vụ: (i) Thu thập số liệu và các tài liệu dự án quan trọng để tổng hợp và phân tích cho thảo đóng dự án VIE/017 (ii) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế xây dựng báo cáo cuối kỳ


Dự án Nâng cấp Bệnh viện (Giai đoạn 1) tại Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Cạn, Hải Phòng và Bình Phước, tài trợ bởi Ngân hàng Tái Thiết Đức
- Mục tiêu dự án: “Cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân tại các tỉnh thuộc dự án"  
Nhiệm vụ: Thu thập số liệu/thông tin về các chỉ số theo dõi hoạt động của bệnh viện, đánh giá các hoạt động và triển khai thực hiện dự án, kết quả đạt được, mục tiêu dự án và khuyến nghị của các bệnh viện để xây dựng báo cáo kết thúc dự án.


(3) Đánh giá dự án:
Đánh giá cuối kỳ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về An toàn Thực phẩm giai đoạn 2006-2010 và đề xuất cho giai đoạn 2011-2015
- Mục tiêu chương trình: “Xây dựng và nâng cao năng lực hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm về VSATTP cho phù hợp các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới; góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm; đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế“
- Nhiệm vụ: Xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ và đề xuất chương trình giai đoạn 2011 – 2015


Dự án nâng cấp trang thiết bị y tế cho ba Bệnh viện Bộ Công an, tài trợ bởi Chính phủ Áo. 
- Mục tiêu dự án: ”Nâng cấp trang thiết bị y tế cho ba Bệnh viện Bộ Công an”
- Thành phần dự án: (i) Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên sâu và hiện đại, (ii) Cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất để tiếp nhận dự án và (iii) Đào tạo chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn của ba bệnh viện
- Nhiệm vụ: Xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ cho dự án tại các bệnh viện: 19/8 ở Hà Nội, 19/9 ở Đà Nẵng và 30/4 ở Hồ Chí Minh


Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam, Đánh giá cuối kỳ của dự án, 2004 – 2008 (Các khóa đào tạo trực tuyến về HIV/AIDS 2004 – 2008, tài trợ bởi InWEnt),
- Mục tiêu của dự án: Các chương trình của InWEnt trong ngành y tế nhằm thúc đẩy các quá trình đổi mới nhằm tăng cường hệ thống y tế và xây dựng các hệ thống an sinh xã hội“: (i) Cải thiện năng lực dự phòng, chẩn đoán và điều trị của các cơ sở y tế và cán bộ chuyên môn và (ii) Thúc đẩy cam kết chính trị và xã hội của các nhóm dân số khác nhau liên quan 
- Nhiệm vụ: Tham gia xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ của dự án

0 nhận xét:

Đào tạo

Mr. Long cùng với chuyên gia tư vấn quốc tế cung cấp các khóa đào tạo và hội thảo về quản lý chất thải y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường trong một số dự án y tế:

(1) Dự án Tăng cường Hệ thống Y tế tỉnh tại Nghệ An và Thái Bình, tài trợ bởi Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)
a. Tổ chức hội thảo "Xây dựng chiến lược quản lý chất thải y tế rắn và lỏng cấp tỉnh và cấp bệnh viện". Các chủ đề của hội thảo bao gồm:
  • o    Thông tin chung về các nhiễm khuẩn mắc phải và kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường
    o    Quản lý rác thải và chất thải y tế
    o    Các chiến lược và xây dựng các kế hoạch quản lý
    o    Theo dõi và kiểm tra
    o    Đầu tư và chi phí thường xuyên cho các hệ thống xử lý nước thải và rác thải
  • b. Đào tạo về quản lý chất thải y tế và tổ chức hội thảo về xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế tại các tỉnh thuộc dự án

(2) Dự án Hỗ trợ Hệ thống Y tế tại Việt Nam tại 5 tỉnh Yên Bái, Thanh Hoá, Phú Yên, Nghệ An và Thái Bình, tài trợ bởi GIZ
Đào tạo về kiểm soát hiễm khuẩn môi trường và kỹ thuật tại các tỉnh thuộc dự án về các chủ đề sau:
          o    Đơn vị tiệt trùng trung tâm
          o    Vệ sinh bệnh viện
          o    An toàn tiêm truyền
          o    Nước an toàn cho bệnh viện
          o    Xử lý thiết bị nội soi

0 nhận xét:

Copyright © 2012 Trần Thanh Long | Quản lý dự án | Quản lý bệnh viện | Y tế công cộng | Nghiên cứu | Đào tạo.